Dubbel Leren Alkmaar

kleinschalig, holistisch onderwijs

begeleiding binnen de driehoek: kind–ouder–school

Sylvia Versteeg

Dubbel Leren heb ik opgezet voor kwetsbare kinderen die thuiszitten, of dreigen thuis te komen zitten.

Hoogbegaafde kinderen en kinderen met ASS vormen een grote groep.

Vanuit mijn expertise op beide gebieden als moeder, jeugdzorgwerker en leerkracht, zet ik mijn kennis en vaardigheden in voor het kind en de  omgeving: het gezin en school. Zodat het kind zich weer positief kan ontwikkelen.

Dit doe ik door een aanbod voor kinderen, hun ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals.

kleinschalig, holistisch onderwijs

begeleiding binnen de driehoek: kind–ouder–school

Sylvia Versteeg

Wie ben ik

Als hulpverlener in de gehandicaptenzorg, psychiatrische jeugdzorg en leerkracht in het basisonderwijs, heb ik altijd passie gehad voor kinderen die niet in het gemiddelde scenario passen en net even wat anders nodig hebben.

Waarschijnlijk komt dit doordat mijn eigen onderwijscarrière op 17-jarige leeftijd al stopte, toen ik eindigde als “drop-out” achter de lopende band van een speelgoedfabriek. Ik wist toen nog niet dat dit ‘onderpresteren’ heette, want ik werkte intussen wel als gediplomeerd gymnastiekleidster (weekendopleiding) bij vier gymnastiekverenigingen. 

Later leerde ik veel over mezelf door te werken met kinderen die zich anders dan gemiddeld ontwikkelen. Daarbij ontdekte ik vooral wat niet werkt, zoals met tien of meer deskundigen OVER het kind praten, waarbij de DSM-criteria leidend zijn. Het kind is daardoor altijd oorzaak en nooit het gevolg van een niet passende omgeving.

Veel meer leerde ik door MET het kind te praten vanuit wederzijds vertrouwen: samen de film even terugspoelen, de pauzeknop indrukken, de film vooruit spoelen, maar dan met aanpassingen in de omgeving door aangepast leerkrachtgedrag, klassenmanagement of een passender aanbod. Zo leert het kind dat het er toedoet, groeit het zelfvertrouwen, durft het oprecht te communiceren en kan de omgeving hier beter op inspelen.

In zowel mijn werk, studies en vooral ook als moeder, heb ik me veel en gepassioneerd bezig gehouden met autisme, hoogbegaafdheid en onderpresteren. Deels m.b.v. studies en autodidactische voeding, maar ook door specifiek werk gericht op hoogbegaafdheid en/of autisme.

Vandaar dat ik mijn kennis en ervaring voor deze kinderen wil inzetten en ‘Dubbel Leren’ ben gestart, zodat onderwijs en zorg altijd samengaan in de klas, waardoor het kind zich veilig voelt en tot bloei kan komen.

Mijn studies heb ik voornamelijk in deeltijd gevolgd: Agogisch Werk, Verpleegkunde, HBO Pedagogiek (tot 3 jaar) en Pabo. Daarnaast heb ik veel deelcertificaten behaald die in relatie staan met mijn werk toen en nu, zoals:

 • Omgaan met angsten en depressies
 • Traumaverwerking
 • TEACH-programma voor cliënten met ASS
 • Geef me de 5 en ASS
 • Zicht op AD(H)D
 • Hoogbegaafdheid (Novilo)
 • Co-Teaching
 • Beelddenken
 • Bewegend leren
 • De helende, spirituele reis
 • NLP in het onderwijs

2022©KeesWagemaker