Casemanager

“Gelijke kansen door ongelijk onderwijs”

casemanager onderwijs

Als casemanager ben ik een objectieve partner die ouders kan helpen bij soms lastige gesprekken op school. Altijd met het doel het onderwijs voor het kind zo passend – en daardoor zo prettig mogelijk te maken. Een hulpvraag van het kind, betekent ook een  hulpvraag voor alle betrokkenen. Daarom is samenwerking zo belangrijk.

Het kind krijgt de eerste stem. Door alle partijen rondom het kind daarna echt te zien en horen vanuit verschillende contexten, wordt de hulpvraag steeds duidelijker. Dit biedt ruimte voor creatieve oplossingen en een betere afstemming tussen school en thuis.

Mijn kennis en ervaring over hoogbegaafdheid, ASS, AD(H)D en overige DSM-criteria in relatie tot schoolse vaardigheden, integreer ik daarbij.

Elke situatie is anders. Het proces (inhoud, duur) hangt o.a. af van de mate van welbevinden van het kind, ouders en het klimaat in de klas.

Dit bied ik

  • Samen met het kind vanuit het eigen interessegebied, op creatieve wijze de hulpvraag in kaart brengen.
  • De visie van school over het functioneren en de ontwikkeling van het kind in kaart brengen m.b.v. een gesprek, gespreksformulier en observatie in de klas.
  • De visie van de ouder(s) en/of verzorger(s) over het functioneren en de ontwikkeling van het kind in kaart brengen m.b.v. een gesprek, gespreksformulier en observatie thuis.
  • Verslaglegging van het proces, dat als voortgangsdocument dient in de ontmoeting tussen kind, ouder(s) en school.
  • Voorwaarden creëren voor een positieve ontmoeting tussen kind, ouder(s) en school.
  • Voortgangsgesprek met alle partijen. (Vooraf geeft het kind aan hoe deze invloed wil hebben en hoe volwassenen de veiligheid voor het kind daarbij waarborgen)
  • Samen mogelijkheden onderzoeken die aangepast kunnen worden t.b.v. een positieve ontwikkeling van het kind.
  • Hulp bieden tijdens de zoektocht naar passende alternatieven

2022©KeesWagemaker