Sylvia Versteeg

Mijn missie

Zo’n 15.000 tot 20.000 kinderen/jongeren zitten thuis en gaan niet naar school. Daarnaast is er een grote groep die zich naar school sleept en stelselmatig verzuimt om thuis op te laden.

Veel van deze kinderen geven aan zich onveilig te voelen door:

  • zich niet gezien, gehoord of begrepen te voelen
  • overprikkeld te raken door gebrek aan structuur en rust in de klas
  • een passend, betekenisvol aanbod op school te missen

Voorkomen dat een kind vastloopt, is altijd beter dan genezen! Als een kind dreigt te vallen, zou er veel sneller een passend vangnet moeten zijn. Dat geldt ook voor alle volwassenen rondom het kind: hulp voor ouder(s) en/of verzorger(s), maar ook voor leerkrachten en docenten die zich handelingsverlegen voelen.

Het groeiende aantal thuiszitters raakt mij als moeder persoonlijk vanuit ervaringen in het verleden.  Mijn zoon had het moeilijk op de basisschool en liep vanaf groep 2 vast. Wat was wijsheid? Hem wel naar school sturen, waar hij steeds ongelukkiger werd, of thuislaten, wetende dat de stap naar school dan steeds moelijker zou worden. Deze spagaat voelde verdrietig en eenzaam. 

Daarnaast raakt het me vanuit mijn rol als leerkracht. Het aantal leraren dat uitvalt met burn-out klachten is enorm.

 Dit is in het begin van mijn schoolloopbaan ook mijn ervaring geweest en bijna had ik het onderwijs verlaten. Gelukkig kwamen net op tijd de juiste mensen op mijn pad en zo’n mens wil ik graag zijn voor anderen. De maatschappelijke oorzaken van de grote werkdruk vallen buiten mijn macht. Waar ik wel iets aan kan bijdragen, is op realistische wijze, mijn ervaring, intuïtie en creativiteit inzetten om een negatief pedagogisch klimaat samen om te bouwen naar een positiever, veilig klimaat.

Laten we het kind HEEL houden, doordat het kind ZICHZELF mag ZIJN!

Laten we de leraar HEEl houden, doordat de leraar ZICHZELF mag ZIJN!

Mijn droom is dat alle kinderen gezien worden voor wie ze zijn en mee mogen doen. Dat we het kind de eerste stem geven. En we vanuit het kind, elkaar beter leren begrijpen en ondersteunen.

Met de opzet van Dubbel Leren bied ik onderwijsbegeleiding vanuit de driehoek ‘kind-ouder-school’ én een holistisch, kleinschalig, persoonsgericht onderwijsaanbod in de vorm van de Weekendschool.

2022©KeesWagemaker