Co-teaching

“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen” (Aristoteles)

Co-teaching is samenwerken in de klas aan één of meer problemen die de leerkracht/docent wil verbeteren. Doordat deze methode uitgaat van onderlinge gelijkwaardigheid en autonomie van de leerkracht/docent, werkt het krachtig en effectief.

Kwetsbare leerlingen vragen iets anders dan gemiddeld, waardoor extra begeleiding in de klas een must is. Door samen de problemen in kaart te brengen en doelgericht te werken aan pedagogische en/of didactische doelen, snijdt het mes aan twee kanten: de leerkracht/docent ervaart meer grip en zal daardoor meer werkplezier ervaren. Dat heeft een positieve uitwerking op de klas en vergroot de veiligheid en daarmee het leerplezier van iedereen, dus ook van de meest kwetsbare leerlingen.

Bij Co-Teaching wordt samengewerkt vanuit een dichtgetimmerde vertrouwensrelatie, die wordt ondertekend: wat in de klas is, blijft in de klas! Dit geeft de leerkracht ruimte om zich kwetsbaar op te durven stellen. Erkennen dat er problemen zijn, en dit niet gek is, draagt 80% van de oplossing in zich richting een positiever klimaat.

Zo ga ik te werk

Afhankelijk van de hulpvraag, zijn er kortdurende en langer durende trajecten mogelijk. Een traject duurt gemiddeld 5 tot 10 weken en bestaat uit:

  • Gesprek met de aanvrager m.b.v. een intakeformulier
  • Intakegesprek leerkracht/docent m.b.v. een intakeformulier
  • Registratie van doel(en), planning en afspraken m.b.v. een procesformulier
  • Praktijkmomenten in de klas, waarbij we aan de doelen werken m.b.v. een gezamenlijk lesvoorbereidingsformulier
  • Coachgesprek na elk praktijkmoment, waarin nieuwe procesdoelen worden besproken en afspraken worden gemaakt

2022©KeesWagemaker